Εταιρεία | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, Etiketa.gr

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

> ΕΤΑΙΡΕΙΑ >

Ιστορικό


Ακολουθώντας αλλά και πολλές φορές χαράσσοντας την εξέλιξη της συσκευασίας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια η ετικετοποιία αποτελεί τον πρεσβευτή της ελληνικής παραγωγής στις διεθνείς αγορές.

Η εταιρεία μας, Ερμής, ταυτίζεται με την ετικέτα εδώ και 67 χρόνια. Η πολυετής μας παρουσία στο χώρο, μας έχει γεμίσει εμπειρία αλλά και αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πελάτες μας.
Η επιχειρηματική στρατηγική μας ευθυγραμμίζεται με το σκοπό να λειτουργούμε ως οδικός χάρτης για την σταθερή πελατεία μας με ορόσημο την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη.

Το προφίλ των δραστηριοτήτων μας προσανατολίζεται στην επίτευξη καινοτόμων και αναπτυξιακών λύσεων που βοηθά τους πελάτες μας στην επίτευξη των στόχων τους.