ΕΤΑΙΡΕΙΑ

> ΕΤΑΙΡΕΙΑ >

Ιστορικό

Ακολουθώντας αλλά και πολλές φορές χαράσσοντας την εξέλιξη της συσκευασίας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια η ετικετοποιία αποτελεί τον πρεσβευτή της ελληνικής παραγωγής στις διεθνείς αγορές.

Η εταιρεία μας, Ερμής, ταυτίζεται με την ετικέτα (label) εδώ και 67 χρόνια. Η πολυετής μας παρουσία στο χώρο, μας έχει γεμίσει εμπειρία αλλά και αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πελάτες μας.
Η επιχειρηματική στρατηγική μας ευθυγραμμίζεται με το σκοπό να λειτουργούμε ως οδικός χάρτης για την σταθερή πελατεία μας με ορόσημο την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη.

Το προφίλ των δραστηριοτήτων μας προσανατολίζεται στην επίτευξη καινοτόμων και αναπτυξιακών λύσεων που βοηθά τους πελάτες μας στην επίτευξη των στόχων τους.Ακολουθώντας αλλά και πολλές φορές χαράσσοντας την εξέλιξη της συσκευασίας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια η ετικετοποιία αποτελεί τον πρεσβευτή της ελληνικής παραγωγής στις διεθνείς αγορές. 

ISO
Η εταιρεία μας διαχειριζόμενη τις περιβαλλοντικές ευθύνες παρέχει στο δυναμικό της πρακτικά εργαλεία προτύπων όπως ISO 14001:2015 με συγκεκριμένες προσεγγίσεις που αντιστοιχούν στην προστασία του περιβάλλοντος, τη συνεχή βελτίωση, τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων.


Με την εφαρμογή του συστήματος ISO 9001/2015, ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα, θέτοντας για την Ε.Σκορδάκης & Σια OE τα θεμέλια για αποδοτικότητα, παραγωγικότητα, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά ασφαλές χώρο εργασίας και προώθησης.

Υπηρεσίες
Η ετικετοποιία είναι μια αυτόνομη βιομηχανία που έχει λίγα κοινά με την κλασική τυπογραφία και λιθογραφία,αν και εσφαλμένα συγχέεται. Η διαφοροποίηση έγκειται στις μηχανές, στα υλικά εκτύπωσης αλλά και στους τεχνικούς. Οι επιχειρήσεις στον κλάδο της αυτοκόλλητης σε ρολό ετικέτας(label), καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών τους, ανεξάρτητα για το αν πρόκειται για μια μικρή οικοτεχνία,η μια μεγάλη βιομηχανία καταναλωτικών προϊόντων.


Αναλαμβάνουμε εκτυπώσεις, έως και 8 χρώματα σε ρολό


• Σε χαρτί αυτοκόλλητο
• Σε πλαστικό αυτοκόλλητο ΡΕ &PP
• Σε χαρτί θερμικό με ειδικές κόλλες
• Χρυσοτυπία
• Ασημοτυπία

Web inspection camera

Οι ετικέτες περνούν από ποιοτικό έλεγχο στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας. Ολόκληρη η παραγωγή επιθεωρείται από μία ειδική κάμερα και σε περίπτωση ελαττωματικής ή ελλιπής ετικέτας(label), το συγκεκριμένο προϊόν αποσύρεται αυτόματα. Με το τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε ομοιομορφία και άριστο αποτέλεσμα ακολουθώντας πιστά τα ΕΝ ISO 9001-15 και ENISO 14001-15.

Εγκαταστάσεις

Η Ευθύμιος Σκορδάκης & Σια ΟΕ στεγάζεται, σε νέο σύγχρονο κτίριο συνολικής έκτασης 2.400 m2. Βρίσκεται στην περιοχή στο ΒΙΟ.ΠΑ. Άνω Λιοσίων και εξυπηρετείται από κύριες οδικές αρτηρίες όπως την Αττική Οδό .

Το κτηριακό εμβαδό 2.400τ.μ. είναι αυτοτελές, με Διοικητικό και Γραμματειακό προσωπικό και φυσικά εργαστηριακούς χώρους με σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμό.