Πελάτες

Η εταιρεία μας, Ερμής, ταυτίζεται με την ετικέτα εδώ και 67 χρόνια.

Το προφίλ των δραστηριοτήτων μας προσανατολίζεται στην επίτευξη καινοτόμων και αναπτυξιακών λύσεων που  βοηθά τους πελάτες μας στην επίτευξη των στόχων τους.

Το επιλεκτικό προσωπικό μας κάνει τη διαφορά στα αποτελέσματα της οργάνωσης και του επαγγελματισμού , ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πελατών μας και εξασφαλίζοντας τη φήμη τους στην αγορά . Η επιχειρηματική στρατηγική μας ευθυγραμμίζεται με το σκοπό  να λειτουργούμε ως οδικός χάρτης για την σταθερή πελατεία μας με ορόσημο την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. Η εταιρεία μας δημιουργεί βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σχέδια ανάπτυξης  που απαιτούνται στην παρούσα αγορά.