Ετικέτες tags-Γραβάτα | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, Etiketa.gr

Tags (Γραβάτες)

Ετικέτες τύπου γραβάτας χρησιμοποιούνται σε συσκευασίες με δίχτυ. Η μία τους πλευρά είναι συνήθως τυπωμένη είτε με το logo της εταιρείας είτε με οποιοδήποτε άλλο εικαστικό επιθυμεί ο πελάτης ενώ το υπόλοιπο κομμάτι της το οποίο είναι θερμικό παραμένει ελεύθερο για να τυπωθούν οι κατάλληλες πληροφορίες του κάθε είδους.