ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

> ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ >

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Η ετικετοποιία είναι μια αυτόνομη βιομηχανία που έχει λίγα κοινά με την κλασική τυπογραφία και λιθογραφία,αν και εσφαλμένα συγχέεται. Η διαφοροποίηση έγκειται στις μηχανές, στα υλικά εκτύπωσης αλλά και στους τεχνικούς. Οι επιχειρήσεις στον κλάδο της αυτοκόλλητης σε ρολό ετικέτας, καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών τους, ανεξάρτητα για το αν πρόκειται για μια μικρή οικοτεχνία,η μια μεγάλη βιομηχανία καταναλωτικών προϊόντων.


Αναλαμβάνουμε εκτυπώσεις, έως και 8 χρώματα σε ρολό


• Σε χαρτί αυτοκόλλητο
• Σε πλαστικό αυτοκόλλητο ΡΕ &PP
• Σε χαρτί θερμικό με ειδικές κόλλες
• Χρυσοτυπία
• Ασημοτυπία


Web inspection camera


Οι ετικέτες περνούν από ποιοτικό έλεγχο στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας. Ολόκληρη η παραγωγή επιθεωρείται από μία ειδική κάμερα και σε περίπτωση ελαττωματικής ή ελλιπής ετικέτας, το συγκεκριμένο προϊόν αποσύρεται αυτόματα. Με το τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε ομοιομορφία και άριστο αποτέλεσμα ακολουθώντας πιστά τα ΕΝ ISO 9001-15 και ENISO 14001-15.