ΝΕΑ

> ΝΕΑ >

Κοπή Πίτας 2019

 Η Ευθύμιος Σκορδάκης & Σια ΟΕ οργάνωσε την κοπή της πίτας στις εγκαταστάσεις της και νιώθει την ανάγκη να εκφράσει δημόσια τις ευχαριστίες της στους συνεργάτες που την πλαισιώνουν .

Κύρια μεριμνά της και αυτήν την χρονιά είναι ο προσανατολισμός στις ανάγκες των πελατών της που την στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια .

Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού μας σε συνάρτηση με την διαρκή αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού της, έχει σαν αποτέλεσμα την μέγιστη ανταπόκριση στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των πελατών της και την ταχύτερη εξυπηρέτησή τους με τον καλύτερο και αποδοτικότερο τρόπο.

 

Με εκτίμηση